در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 28 تیر 1403

فرم و شرایط اخذ معرفی به استاد (تکدرس)

فرم و شرایط اخذ معرفی به استاد (تکدرس)

 

شرایط اخذ معرفی به استاد(تکدرس): دانشجویانی که صرفا با اخذ 4واحد موفق به فارغ التحصیلی میگردند. دانشجویان دروسی که صرفا واحد عملی دارند را بعنوان معرفی به استاد(تکدرس) به هیچ عنوان نمیتوانند اخذ نمایند. دروسی که واحدتئوری-عملی دارند را به شرط اینکه یکبار در طول تحصیل آن درس را اخذ و موفق به قبولی آن درس نشده باشند میتوانند بعنوان معرفی به استاد(تکدرس) انتخاب کنند

نظرات کاربران