در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 28 تیر 1403

فرم کمیسیون موارد خاص ترم 5

فرم شماره 1 کمیسیون موارد خاص ویژه دانشجویان نیم سال پنجم کاردانی / کارشناسی ناپیوسته که با 24 واحد فارغ التحصیل می گردند) در ضمن بیشتر از 2 ترم مشروط نباشند

نظرات کاربران