در حال بارگذاری ...
جمعه 29 تیر 1403

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1403-1402

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1403-1402

دانشجویانی که درخواست حذف اضطراری دارند( فقط درس تئوری) ، می توانند بعد از گرفتن فرم حذف اضطراری از واحد انتشارات و با تایید مدرس مربوطه(عدم غیبت بیش از ۳ جلسه) به واحد آموزش مراجه نمایند.

نظرات کاربران