در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 28 تیر 1403

حضور دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا در نمایشگاه کارآفرینی و ارتباط باصنعت(صدرا)

حضور دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا در نمایشگاه کارآفرینی و ارتباط باصنعت(صدرا)

نمایشگاه صدرا (کارآفرینی و ارتباط با صنعت) به مدت سه روز و طی روزهای ۳۱ اردیبهشت، ۱ و ۲ خرداد در دانشگاه آزاداسلامی صومعه سرا برگزار گردید.
دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا نیز با استفاده از ظرفیت شرکتهای مستقر در دانشکده ( کارآفرینان پیشرو  و  هوشمندسازان) در این نمایشگاه حضور یافت.

نظرات کاربران