در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 28 تیر 1403

گواهینامه حضور در سمینار OpenAI

گواهینامه حضور در سمینار OpenAI

حضار محترمی که در سمینار علمی پژوهشی  معرفی تکنیکهای استفاده از فناوری جدید هوش مصنوعی  OpenAI با عنوان ChatGPT شرکت نموده و اطلاعات خود را در فرم دریافت گواهی ثبت نموده اند همکنون می توانند گواهی خود را از فایل پیوست دریافت نمایید. قابل به ذکر است که گواهی ها بر اساس کد ملی مرتب شده اند.

نظرات کاربران